Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Benikovský, PhD.
Učebňa Učebňa chémie
I.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Sališová
Učebňa Učebňa fyziky
I.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Horecká
Učebňa 1.G
II.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Furmanová
Učebňa 2.E
II.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Markušová
Učebňa 2.F
II.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Kutliková
Učebňa 2.G
III.E Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Čurgalyová
Učebňa 3.E
III.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Mládenková
Učebňa 3.F
III.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marek Matuška
Učebňa 3.G
IV.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Gambošová
Učebňa 4.E
IV.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Elena Hladká
Učebňa 4.F
IV.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Kavecká
Učebňa 4.G
V.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Díriová
Učebňa 5.E
V.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Juraj Ferko
Učebňa 4.F
V.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Holešová
Učebňa 5.G

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 31.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, 010 01 Žilina
    T. Ružičku 3,
    010 01 Žilina
  • +421 41 7645568

Fotogaléria